Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Odessa 4 °C
2. Zaporizhzhia / Mokraya 2 °C
3. Mykolaiv 1 °C
4. Krivy Losavatka -1 °C
Dnipropetrovs'k -1 °C
6. Kiev -2 °C
Kharkiv -2 °C
Lviv -2 °C
9. Hostomel' -3 °C
10. Rivne -4 °C
Kiev Borispol -4 °C
12. Chernovsty -5 °C

Most powerful wind gusts

1. Dnipropetrovs'k 22 km/h
2. Kharkiv 18 km/h
3. Zaporizhzhia / Mokraya 14 km/h
Lviv 14 km/h
5. Krivy Losavatka 11 km/h
Odessa 11 km/h
7. Rivne 7 km/h
Kiev 7 km/h
Hostomel' 7 km/h
Kiev Borispol 7 km/h
11. Chernovsty 4 km/h
Mykolaiv 4 km/h

Lowest temperature

1. Chernovsty -5 °C
Ivano-Frankivsk -5 °C
3. Rivne -4 °C
Kiev Borispol -4 °C
5. Hostomel' -3 °C
6. Kiev -2 °C
Kharkiv -2 °C
Lviv -2 °C
9. Krivy Losavatka -1 °C
Dnipropetrovs'k -1 °C
11. Mykolaiv 1 °C
12. Zaporizhzhia / Mokraya 2 °C

Lowest humidity

1. Kiev 80 %
Hostomel' 80 %
3. Krivy Losavatka 86 %
Lviv 86 %
5. Zaporizhzhia / Mokraya 87 %
6. Rivne 93 %
Mykolaiv 93 %
Kharkiv 93 %
Dnipropetrovs'k 93 %
Ivano-Frankivsk 93 %
11. Chernovsty 100 %
Odessa 100 %