Valurs extremas Vietnam

Temperatura la pli auta

1. Đà Nẵng 25 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C
3. Huế 24 °C
4. Hà Nội 20 °C

Suffels ils pli ferms

1. Hà Nội 13 km/h
2. Huế 7 km/h
3. Đà Nẵng 4 km/h
Thành Phố Hồ Chí Minh 4 km/h

Temperatura la pli bassa

1. Hà Nội 19 °C
2. Huế 24 °C
3. Đà Nẵng 25 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C

Umiditad la pli bassa

1. Đà Nẵng 94 %
2. Hà Nội 97 %
3. Huế 100 %
Thành Phố Hồ Chí Minh 100 %