Valurs extremas Vietnam

Temperatura la pli auta

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 30 °C
2. Đà Nẵng 28 °C
3. Huế 26 °C
4. Hà Nội 23 °C

Suffels ils pli ferms

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 14 km/h
2. Hà Nội 13 km/h
3. Đà Nẵng 7 km/h
4. Huế 4 km/h

Temperatura la pli bassa

1. Hà Nội 23 °C
2. Huế 26 °C
3. Đà Nẵng 27 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 30 °C

Umiditad la pli bassa

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 70 %
2. Đà Nẵng 77 %
3. Hà Nội 94 %
Huế 94 %