Valurs extremas Vietnam

Temperatura la pli auta

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 27 °C
2. Đà Nẵng 23 °C
3. Huế 22 °C
4. Hà Nội 19 °C

Suffels ils pli ferms

1. Hà Nội 9 km/h
Huế 9 km/h
3. Thành Phố Hồ Chí Minh 4 km/h
4. Đà Nẵng 0 km/h

Temperatura la pli bassa

1. Hà Nội 19 °C
2. Huế 22 °C
3. Đà Nẵng 23 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C

Umiditad la pli bassa

1. Đà Nẵng 89 %
2. Hà Nội 94 %
3. Thành Phố Hồ Chí Minh 95 %
4. Huế 100 %