Valurs extremas Vietnam

Temperatura la pli auta

1. Huế 29 °C
2. Đà Nẵng 28 °C
3. Hà Nội 27 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C

Suffels ils pli ferms

1. Hà Nội 11 km/h
Đà Nẵng 11 km/h
3. Huế 7 km/h
Thành Phố Hồ Chí Minh 7 km/h

Temperatura la pli bassa

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C
2. Hà Nội 27 °C
3. Đà Nẵng 28 °C
4. Huế 29 °C

Umiditad la pli bassa

1. Huế 66 %
2. Đà Nẵng 70 %
3. Hà Nội 100 %
Thành Phố Hồ Chí Minh 100 %