Valurs extremas Vietnam

Temperatura la pli auta

1. Hà Nội 25 °C
Huế 25 °C
Đà Nẵng 25 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C

Suffels ils pli ferms

1. Hà Nội 7 km/h
2. Huế 4 km/h
Thành Phố Hồ Chí Minh 4 km/h
4. Đà Nẵng 0 km/h

Temperatura la pli bassa

1. Hà Nội 25 °C
Huế 25 °C
Đà Nẵng 25 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C

Umiditad la pli bassa

1. Hà Nội 94 %
Thành Phố Hồ Chí Minh 94 %
3. Huế 100 %
Đà Nẵng 100 %