Valurs extremas Vietnam

Temperatura la pli auta

1. Hà Nội 26 °C
Đà Nẵng 26 °C
3. Huế 25 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C

Suffels ils pli ferms

1. Đà Nẵng 7 km/h
2. Hà Nội 4 km/h
Huế 4 km/h
Thành Phố Hồ Chí Minh 4 km/h

Temperatura la pli bassa

1. Huế 25 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C
3. Hà Nội 26 °C
Đà Nẵng 26 °C

Umiditad la pli bassa

1. Đà Nẵng 94 %
2. Hà Nội 100 %
Huế 100 %
Thành Phố Hồ Chí Minh 100 %