Valurs extremas Vietnam

Temperatura la pli auta

1. Huế 25 °C
Đà Nẵng 25 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C
4. Hà Nội 19 °C

Suffels ils pli ferms

1. Đà Nẵng 14 km/h
2. Hà Nội 11 km/h
Huế 11 km/h
Thành Phố Hồ Chí Minh 11 km/h

Temperatura la pli bassa

1. Hà Nội 19 °C
2. Huế 25 °C
Đà Nẵng 25 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C

Umiditad la pli bassa

1. Hà Nội 78 %
2. Đà Nẵng 94 %
Thành Phố Hồ Chí Minh 94 %
4. Huế 100 %