Valurs extremas Vietnam

Temperatura la pli auta

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 26 °C
2. Đà Nẵng 24 °C
3. Huế 21 °C
4. Hà Nội 15 °C

Suffels ils pli ferms

1. Huế 14 km/h
2. Hà Nội 9 km/h
Đà Nẵng 9 km/h
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 4 km/h

Temperatura la pli bassa

1. Hà Nội 14 °C
2. Huế 21 °C
3. Đà Nẵng 23 °C
4. Thành Phố Hồ Chí Minh 26 °C

Umiditad la pli bassa

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 82 %
2. Hà Nội 85 %
3. Đà Nẵng 86 %
4. Huế 100 %