Valurs extremas Tansania

Temperatura la pli auta

1. Dar es Salaam 31 °C
2. Zanzibar 29 °C
3. Kigoma 28 °C
Tabora 28 °C
Mkoa wa Morogoro 28 °C
6. Mwanza 27 °C
7. Songea 26 °C
Dodoma 26 °C
Musoma 26 °C
10. Kilimanjaro International Airport 25 °C
Sumbawanga 25 °C
Iringa 25 °C

Suffels ils pli ferms

1. Dodoma 29 km/h
2. Kigoma 25 km/h
Mwanza 25 km/h
4. Dar es Salaam 18 km/h
Tabora 18 km/h
Musoma 18 km/h
Zanzibar 18 km/h
8. Iringa 14 km/h
9. Arusha 11 km/h
Songea 11 km/h
Mtwara 11 km/h
12. Sumbawanga 7 km/h

Temperatura la pli bassa

1. Bukoba 19 °C
2. Arusha 23 °C
3. Mtwara 24 °C
4. Kilimanjaro International Airport 25 °C
Sumbawanga 25 °C
Iringa 25 °C
7. Songea 26 °C
Dodoma 26 °C
Musoma 26 °C
10. Mwanza 27 °C
11. Kigoma 28 °C
Tabora 28 °C

Umiditad la pli bassa

1. Songea 34 %
2. Iringa 36 %
3. Tabora 37 %
Dodoma 37 %
5. Sumbawanga 41 %
6. Mkoa wa Morogoro 45 %
Musoma 45 %
Mwanza 45 %
9. Kigoma 48 %
10. Kilimanjaro International Airport 50 %
11. Arusha 57 %
12. Dar es Salaam 59 %