Valurs extremas Tansania

Temperatura la pli auta

1. Tabora 32 °C
2. Musoma 31 °C
3. Zanzibar 30 °C
Mwanza 30 °C
Dar es Salaam 30 °C
Kigoma 30 °C
Mtwara 30 °C
8. Mkoa wa Morogoro 29 °C
Kilimanjaro International Airport 29 °C
10. Bukoba 26 °C
Sumbawanga 26 °C
Dodoma 26 °C

Suffels ils pli ferms

1. Mtwara 36 km/h
Tabora 36 km/h
3. Dar es Salaam 32 km/h
Kigoma 32 km/h
5. Zanzibar 29 km/h
Iringa 29 km/h
7. Mwanza 25 km/h
Dodoma 25 km/h
9. Mkoa wa Morogoro 18 km/h
Arusha 18 km/h
Kilimanjaro International Airport 18 km/h
Songea 18 km/h

Temperatura la pli bassa

1. Songea 23 °C
2. Iringa 24 °C
Arusha 24 °C
4. Bukoba 26 °C
Sumbawanga 26 °C
Dodoma 26 °C
7. Mkoa wa Morogoro 29 °C
Kilimanjaro International Airport 29 °C
9. Zanzibar 30 °C
Mwanza 30 °C
Dar es Salaam 30 °C
Kigoma 30 °C

Umiditad la pli bassa

1. Tabora 28 %
2. Sumbawanga 32 %
3. Musoma 33 %
4. Kilimanjaro International Airport 37 %
5. Iringa 44 %
6. Mwanza 46 %
Kigoma 46 %
8. Mkoa wa Morogoro 48 %
Dodoma 48 %
10. Mtwara 52 %
11. Songea 53 %
12. Arusha 61 %