Valurs extremas Giapun

Temperatura la pli auta

1. Komatsu 32 °C
Toyama 32 °C
Iwami 32 °C
Fukuoka 32 °C
5. Matsuyama 31 °C
Izumo 31 °C
Nagasaki 31 °C
8. Hofu 30 °C
Yao 30 °C
Kitakyushu 30 °C
Tottori 30 °C
Gifu 30 °C

Suffels ils pli ferms

1. Amami 112 km/h
2. Kumamoto 61 km/h
3. Komatsujima 58 km/h
Miyazaki 58 km/h
5. Kagoshima 50 km/h
Ozuki 50 km/h
7. Tokyo 47 km/h
8. Okinawa - Kadena 43 km/h
Futenma Marine Corps Air Facility 43 km/h
Kitakyushu 43 km/h
11. Nagoya Airport 2 31 km/h
12. Nagasaki 29 km/h

Temperatura la pli bassa

1. Kushiro 17 °C
2. Obihiro 18 °C
3. Chitose 20 °C
Asahikawa 20 °C
Sapporo 20 °C
6. Hakodate 21 °C
Aomori 21 °C
Memambetsu 21 °C
9. Hachinohe 22 °C
10. Kagoshima 26 °C
Sendai 26 °C
Tokyo 26 °C

Umiditad la pli bassa

1. Komatsu 49 %
Toyama 49 %
3. Iwami 52 %
4. Fukuoka 54 %
5. Kumamoto 58 %
6. Matsuyama 59 %
Izumo 59 %
Nagasaki 59 %
Tottori 59 %
Miho 59 %
11. Saga Airport 62 %
12. Hofu 66 %