Classement météo Iran

Températures maximales

1. Kish Island / Kish 19 °C
2. Bushehr 15 °C
3. Bandar Abbas 14 °C
4. Ahwaz 11 °C
5. Abadan 8 °C
6. Noshahr 6 °C
7. Gach Saran 5 °C
Rasht 5 °C
9. Teheran-Robat Karim 4 °C
Gorgan 4 °C
11. Semnan 3 °C
Kashan 3 °C

Rafales maximales

1. Bushehr 22 km/h
2. Kish Island / Kish 18 km/h
3. Orumieh 14 km/h
4. Mashhad 11 km/h
Birjand 11 km/h
Bandar Abbas 11 km/h
Ahwaz 11 km/h
8. Teheran-Robat Karim 9 km/h
9. Ardabil 7 km/h
Kermanshah 7 km/h
Kerman 7 km/h
Khorramabad 7 km/h

Températures minimales

1. Shahre-Kord -7 °C
2. Ardabil -6 °C
Eşfahān -6 °C
Birjand -6 °C
5. Kerman -4 °C
6. Tabriz -3 °C
Kermanshah -3 °C
Ghazvin -3 °C
9. Orumieh -2 °C
Shiraz -2 °C
Mashhad -2 °C
Sanandaj -2 °C

Taux d'humidité minimaux

1. Kerman 42 %
2. Fasa 43 %
3. Yazd 44 %
Semnan 44 %
5. Shahre-Kord 45 %
Birjand 45 %
7. Yasoge 50 %
8. Zahedan 51 %
9. Eşfahān 53 %
10. Kashan 56 %
11. Kashmar 59 %
Bushehr 59 %