Weather hitlist Asia

Highest temperature

1. Gizan 30 °C
Phnom-Penh 30 °C
3. Labuan 29 °C
Sharurah 29 °C
Ho Chi Minh City 29 °C
Ko Samui 29 °C
Brunei 29 °C
Denpasar / Bali 29 °C
Thiruvananthapuram 29 °C
Male 29 °C
Chon Buri 29 °C
12. Yenbo 28 °C

Most powerful wind gusts

1. Van 72 km/h
2. Ardabil 68 km/h
3. Tateyama 65 km/h
4. Niigata 61 km/h
5. Akrotiri 58 km/h
6. Damascus 50 km/h
Tokyo 50 km/h
8. Adana/Incirlik 47 km/h
Haifa 47 km/h
10. Shonai 43 km/h
Latakia 43 km/h
12. Taipei 41 km/h

Lowest temperature

1. Yakutsk -37 °C
2. Magadan -35 °C
3. Anadyr -26 °C
4. Ulan-Bator -25 °C
Chita -25 °C
6. Abakan -22 °C
Ulan-Ude -22 °C
8. Astaná -21 °C
9. Omsk -19 °C
Krasnoyarsk -19 °C
Qaraghandy -19 °C
12. Petropavlovsk-Kamchatsky -18 °C

Lowest humidity

1. Kerman 8 %
2. Yazd 10 %
3. Rasht 15 %
Karaj 15 %
5. Sharurah 16 %
Yasoge 16 %
7. Iranshahr 17 %
8. Abadeh 19 %
9. Kashan 21 %
Teheran-Robat Karim 21 %
11. Najran 22 %
12. Isfahan 24 %