Weather hitlist Asia

Highest temperature

1. Yenbo 36 °C
2. Al Ahsa 35 °C
Medina 35 °C
4. Sharurah 34 °C
Gizan 34 °C
Arar 34 °C
7. Jeddah 33 °C
Al-Jouf 33 °C
Rafha 33 °C
Hafar Al-Batin 33 °C
Doha 33 °C
Suhar 33 °C

Most powerful wind gusts

1. Doha 58 km/h
2. El Tor 36 km/h
Al Ahsa 36 km/h
4. Al Wajh 32 km/h
Bandirma 32 km/h
Ardabil 32 km/h
7. Baku 31 km/h
8. Dhahran 29 km/h
Astaná 29 km/h
Eilat 29 km/h
Kuantan 29 km/h
Sabzevar 29 km/h

Lowest temperature

1. Magadan -9 °C
2. Yakutsk -5 °C
3. Balandino -3 °C
Petropavl -3 °C
Ulan-Bator -3 °C
Krasnoyarsk -3 °C
Yekaterinburg -3 °C
8. Omsk -2 °C
Anadyr -2 °C
Novosibirsk -2 °C
11. Hanty-Mansijsk -1 °C
Chita -1 °C

Lowest humidity

1. Medina 7 %
2. Prince Salman Bin 9 %
3. Rafha 10 %
4. Tabuk 14 %
5. Riyadh 15 %
6. Al-Jouf 16 %
Al Taif 16 %
8. Hail 17 %
9. Guriat 18 %
Karaj 18 %
Kashi 18 %
12. Jodhpur 20 %