Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Fujairah 21 °C
2. Dubai 20 °C
3. Abu Dhabi 19 °C
4. Abu Dhabi 18 °C
Al Ain 18 °C
6. Sharjah 16 °C
7. Ras Al Khaimah 15 °C

Most powerful wind gusts

1. Dubai 11 km/h
Sharjah 11 km/h
Abu Dhabi 11 km/h
4. Abu Dhabi 7 km/h
Al Ain 7 km/h
6. Ras Al Khaimah 4 km/h
Fujairah 4 km/h

Lowest temperature

1. Ras Al Khaimah 15 °C
2. Sharjah 16 °C
3. Abu Dhabi 18 °C
Al Ain 18 °C
5. Abu Dhabi 19 °C
6. Dubai 20 °C
7. Fujairah 21 °C

Lowest humidity

1. Al Ain 64 %
2. Fujairah 73 %
3. Dubai 78 %
4. Ras Al Khaimah 82 %
5. Sharjah 88 %
Abu Dhabi 88 %
Abu Dhabi 88 %