Climate New Halfa

Temperature, precipitation

precipitation amount Durchschnittliche Maximaltemperatur Durchschnittliche Minimaltemperatur
mm °C °C
Dec.hidden December 0 35 18
Jan. January 0 34 16
Feb. February 300 36 18
Mar. March 195 39 20
Apr. April 42 18
May May 0 42 26
Jun. June 41 26
Jul. July 37 24
Aug. August 35 23
Sep. September 6 37 23
Oct. October 20 39 24
Nov. November 0 37 22
Dec. December 0 35 18
Jan.hidden January 0 34 16