Climate Ust Judoma

Temperature, precipitation

precipitation amount Durchschnittliche Maximaltemperatur Durchschnittliche Minimaltemperatur
mm °C °C
Dec.hidden December 25 -34 -42
Jan. January 30 -33 -42
Feb. February 20 -24 -38
Mar. March 8 -10 -30
Apr. April 15 4 -12
May May 25 14 -1
Jun. June 60 23 7
Jul. July 50 26 10
Aug. August 75 22 6
Sep. September 65 13 0
Oct. October 45 -2 -13
Nov. November 55 -20 -31
Dec. December 25 -34 -42
Jan.hidden January 30 -33 -42