Wetterhitparade Ukraine

Höchste Temperatur

1. Odessa 5 °C
2. Mykolaiv 4 °C
Ivano-Frankivsk 4 °C
Chernovsty 4 °C
5. Riwne 3 °C
Lemberg 3 °C
Uschhorod 3 °C
8. Krivy Losavatka 2 °C
Kiew 2 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 2 °C
11. Hostomel' 1 °C
Charkiw 1 °C

Stärkste Windböen

1. Riwne 23 km/h
Dnepropetrovsk 23 km/h
3. Hostomel' 22 km/h
4. Zaporizhzhia / Mokraya 18 km/h
5. Krivy Losavatka 16 km/h
Kiew Borispol 16 km/h
Charkiw 16 km/h
8. Mykolaiv 14 km/h
9. Ivano-Frankivsk 13 km/h
Uschhorod 13 km/h
11. Kiew 11 km/h
Lemberg 11 km/h

Tiefste Temperatur

1. Kiew Borispol -3 °C
2. Kiew -1 °C
3. Hostomel' 0 °C
4. Krivy Losavatka 1 °C
Charkiw 1 °C
Dnepropetrovsk 1 °C
7. Zaporizhzhia / Mokraya 2 °C
Uschhorod 2 °C
9. Riwne 3 °C
Lemberg 3 °C
Ivano-Frankivsk 3 °C
Chernovsty 3 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Chernovsty 70 %
2. Kiew 75 %
3. Odessa 78 %
4. Hostomel' 83 %
5. Riwne 84 %
6. Charkiw 86 %
7. Mykolaiv 87 %
Lemberg 87 %
9. Zaporizhzhia / Mokraya 90 %
Ivano-Frankivsk 90 %
Uschhorod 90 %
12. Dnepropetrovsk 93 %