Wetterhitparade Ukraine

Höchste Temperatur

1. Odessa 23 °C
2. Zaporizhzhia / Mokraya 22 °C
3. Mykolaiv 21 °C
Krivy Losavatka 21 °C
5. Dnepropetrovsk 20 °C
Kiew 20 °C
7. Charkiw 19 °C
8. Hostomel' 18 °C
Kiew Borispol 18 °C
10. Chernovsty 17 °C
Riwne 17 °C
12. Uschhorod 16 °C

Stärkste Windböen

1. Dnepropetrovsk 22 km/h
2. Charkiw 18 km/h
Zaporizhzhia / Mokraya 18 km/h
4. Odessa 16 km/h
5. Mykolaiv 11 km/h
Krivy Losavatka 11 km/h
7. Kiew 9 km/h
8. Kiew Borispol 7 km/h
9. Hostomel' 4 km/h
10. Lemberg 0 km/h
Ivano-Frankivsk 0 km/h
Uschhorod 0 km/h

Tiefste Temperatur

1. Ivano-Frankivsk 13 °C
2. Lemberg 15 °C
3. Uschhorod 16 °C
4. Hostomel' 17 °C
Chernovsty 17 °C
Riwne 17 °C
7. Kiew Borispol 18 °C
Charkiw 18 °C
9. Kiew 19 °C
10. Dnepropetrovsk 20 °C
Krivy Losavatka 20 °C
12. Mykolaiv 21 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Mykolaiv 56 %
2. Odessa 61 %
3. Krivy Losavatka 62 %
4. Zaporizhzhia / Mokraya 69 %
5. Charkiw 75 %
6. Dnepropetrovsk 76 %
7. Kiew 88 %
8. Kiew Borispol 94 %
Lemberg 94 %
Uschhorod 94 %
11. Riwne 97 %
12. Hostomel' 100 %