Wetterhitparade Indien

Höchste Temperatur

1. Nagpur 34 °C
2. Neu-Delhi 32 °C
Bhopal 32 °C
4. Udaipur Dabok 31 °C
Ahmedabad 31 °C
Lakhnau 31 °C
7. Indore 30 °C
Mumbai 30 °C
Madras 30 °C
10. Patna 29 °C
Gaya 29 °C
Bhubaneshwar 29 °C

Stärkste Windböen

1. Indore 22 km/h
2. Rajkot 18 km/h
Gaya 18 km/h
Bhubaneshwar 18 km/h
5. Bhopal 14 km/h
6. Nagpur 13 km/h
7. Patna 11 km/h
Lakhnau 11 km/h
Madras 11 km/h
10. Amritsar 9 km/h
Kalkutta / Kolkata 9 km/h
Ahmedabad 9 km/h

Tiefste Temperatur

1. Leh 8 °C
2. Bengaluru 23 °C
3. Kalkutta / Kolkata 24 °C
Amritsar 24 °C
5. Coimbatore 25 °C
Dibrugarh 25 °C
Ranchi 25 °C
Agartala 25 °C
Gauhati 25 °C
10. Mangaluru 26 °C
11. Thiruvananthapuram 27 °C
12. Tiruchchirapalli 28 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Leh 27 %
2. Bhopal 29 %
3. Neu-Delhi 30 %
4. Indore 38 %
5. Udaipur Dabok 40 %
6. Nagpur 41 %
7. Gwalior 51 %
8. Ahmedabad 55 %
Aurangabad 55 %
10. Amritsar 65 %
11. Gaya 70 %
Tiruchchirapalli 70 %